BÆREDYGTIG LEDELSE

Din fremtid, vores samfund - bæredygtig ledelse

Politisk liste i Ingeniørforeningen IDAs Repræsentantskab og Hovedbestyrelse

Den faglighed som IDA organiserer

har altid været en væsentlig del af det, der skaber udviklingen i samfundet.


Derfor er BÆREDYGTIG LEDELSE skabt.

Skabt for at sætte et særligt fokus på, at ledelse er en nødvendig disciplin.

I vores uddannelse, vores arbejdsliv, vores organisation og vores samfund.
Ledelse er en naturlig del af vores rolle. At lede den teknologiske udvikling, der skaber fundamentet samfundet skal stå på nu – og fremover. At lede dem, der leder udviklingen. At lede sig selv, mod nye mål og ny innovation, og få udtrykt sine ideer skarpere og bedre.

Derfor er ledelse og lederskabet, en grundsten i vores fælles fundament.

Vi har skiftet navn til BÆREDYGTIG LEDELSE


fordi det var naturligt da vi fik formuleret vores kernefortælling.

Det vigtige for os er ikke medlemmernes titler, men ønsket om at påvirke samfundet i en bæredygtig retning gennem ledelse - det afspejler vores nye navn.

Vi opsatte ved valget i 2019 en række mål, og meget har vi nået:

  • Diversitet og mangfoldighed er styrket væsentligt som fokus for IDA. Det lykkedes os at få emnet opprioriteret til at være en ny politisk satsning.
  • Ressourcer til ledere & ledelse. Der er f.eks. afsat midler til at støtte unge ledere og ledere, der ønsker at tage næste skridt i karrieren.
  • Bæredygtighed har fået en mere holistisk betydning, da vi har skubbet på for indarbejdelse af FNs verdensmål.
  • Ledelse af foreningen selv - endelig er der kommet mere klarhed i roller og ansvar i Hovedbestyrelsens beslutningsprocesser. Vi har insisteret på gennemsigtighed i f.eks. indstillinger til udvalg, så disse er reelt begrundet i kompetencer og erfaring.
  • Vores resultater fra de tidligere IDAvalg-perioder

Og her har vi brug for din stemme:

  • Ledelse skal være lige så vigtigt i IDA som fagforeningsarbejdet, de fagtekniske grupper og regionernes arbejde - et mål vi konstant har fokus på.

IDA Lederforum - ledelse i praksis


BÆREDYGTIG LEDELSE har et helt særligt fokus på, at ledelse og IDA Lederforum styrkes og udvikles i IDA. 
Vi – vores ildsjæle dengang - var initiativtagere og medstiftere af IDA Lederforum tilbage i 2004.


I IDA Lederforum landsbestyrelsen har vi Ulla Röttger og Susan Münster. De er samtidig medlemmer af IDAs repræsentantskab. Ulla Röttger er tillige med i Forskning- og Uddannelsesudvalget og Claus Torbøl samt Claus Falk er med i Erhvervs- og Vækstudvalget. To centrale udvalg som rapporterer ind til IDAs direktion og formand.