Vores historie

I 2021 skiftede vi navn til Bæredygtig Ledelse


Det var en naturlig udvikling da vi fik formuleret vores kernefortælling.

Det vigtige for os er ikke medlemmernes titler, men ønsket om at påvirke samfundet i en bæredygtig retning gennem ledelse - det afspejler vores nye navn.

Bæredygtig Ledelse har været aktiv i IDA igennem de seneste 28 år.

Vi skiftede til vores nuværende navn i 2021 i den erkendelse, at det handler om dét vi vil gøre for IDA-medlemmer og ikke det vi er gennem vores stillingsbetegnelse.

 

Listen har tidligere haft næstformandsposten i IDA og har udvirket en række succesfulde tiltag, der har trukket i den rigtige retning:

IDA Lederforum, IDA Ledelse, Karriere/Kompetence, IDA Selvstændig og IDA Mentorordning.

 

Arbejdet er aktuelt, fordi ALLE IDA-medlemmer, har berøring med ledelse i hverdagen.

Bæredygtig Ledelse består af erfarne ildsjæle, der alle selv arbejder med ledelse.

 

Listen har mange års erfaring fra en række udvalg og netværk i IDA, ligesom dens medlemmer har igangsat vedvarende aktiviteter for ledere.

 

Bæredygtig Ledelse tilstræber en bred repræsentation kønsmæssigt, aldersmæssigt og geografisk.

IDA er Ingeniørforeningen i Danmark. Det er en interesse organisation og fagforening for over 140.000 naturvidenskabeligt interesserede og engagerede medlemmer. Alle med en STEM-uddannelse (Science, Technology, Engineering eller Mathematics) f.eks. IT, Cand. Scient, Ingeniørmæssig eller tilsvarende uddannelse er velkomne!

 

Bæredygtig Ledelse er en valgliste i IDA med pladser i Repræsentantskabet samt i Hovedbestyrelsen. Bæredygtig Ledelse er for alle IDA-medlemmer, om man har titlen som leder eller ej.

Kontinuiteten er på plads

 

En god blanding af ældre og yngre ildsjæle i bestyrelsen og vigtige IDAudvalg fastholder fokus på bæredygtig ledelse.

til gavn for IDAs medlemmer