Mærkesager - det vi vil !


Hvor er vi nu?

Igennem vores arbejde i IDA Repræsentantskabet og i IDA Hovedbestyrelsen har vi opnået gode relationer og et godt samarbejde med de øvrige IDA-politiske lister – det er et samarbejde vi vil styrke.

Vi har gennem de sidste 4 valgperioder (gennem 12 år) medvirket til at vi i dag har en virkelig god forening med en meget høj medlemstilfredshed. Vi er meget tilfredse med den brede vifte af faglige og sociale-medlemstilbud, medlemsstøtte  og service vores forening tilbyder.


Hver IDA-liste har sine mærkesager, der er naturligvis et vist sammenfald og samtidig er der rigtig mange andre emner som vi er enige med de øvrige lister om. Som vi ser det - peger alle listers gode intentioner i samme retning, så vi glæder os til den kommende 3-års periode.


Hvor skal vi hen?

Vi har i mange år arbejdet for forståelsen - at ingeniør/teknologi arbejdet er tæt forbundet med ledelse - og nu tiden er kommet til at tænke bæredygtigt. Som ingeniør & naturvidenskabelig fagperson skal beslutninger om valg af løsning ske i en helhedsorienteret sammenhæng - dét er bæredygtig ledelse.

Vi vil gerne bede om din stemme, fordi:


Ledelse for IDA-medlemmer skal være lige så vigtigt i IDA,

som fagforeningsarbejdet, de fagtekniske grupper og regionernes arbejde

- et mål vi konstant har fokus på.

Det vi vil

Vi vil skabe en ny IDA-grundsten


En grundsten hvor ledelse og lederskab bliver forankret, med en udvidet politisk struktur, som en del af vores fælles fundament, sådan at IDA bliver bedre til at udfolde medlemmernes fulde styrke indenfor ledelse og sætte denne i sammenhæng med teknologi og udvikling.


Fordi ledelse er en naturlig del af vores rolle. At lede den teknologiske udvikling, der skaber fundamentet samfundet skal stå på nu – og fremover. At lede dem, der leder udviklingen. At lede sig selv, mod nye mål og ny innovation, og få udtrykt sine ideer skarpere og bedre.


En væsentlig del af IDAs medlemmer har ledelse og lederskab som en naturlig del af deres daglige arbejde, vi taler om 30.000 – 40.000 IDA-medlemmer.


Derfor skal IDA være organisationen der forener teknologi, viden og bæredygtig ledelse.

Vi vil skabe synlighed i den offentlige debat


at IDA-medlemmer bidrager til og leder en bæredygtig udvikling i samfundet.


Samfundet er altid i bevægelse. Vi har et ansvar for, at det en bæredygtig bevægelse. IDAs medlemmer er uundværlige for denne udvikling. Vi træffer alle vigtige beslutninger – hver dag. Derfor har vi pligt til at tage ledelse og tage ordet.


Det vil BÆREDYGTIG LEDELSE fremme bevidstheden om, samt vise hvor meget vores IDA-medlemmer faktisk bidrager til og leder udviklingen, og gøre det synligt i den offentlige debat.

Vi vil at IDA er teknologiens bæredygtige stemme i samfundets udvikling


IDAs medlemmer har et ansvar for en bæredygtig udvikling. Vores medlemmer er uundværlige for denne udvikling. Vi træffer alle vigtige beslutninger – hver dag. Derfor har vi pligt til at tage ledelse og tage ordet.


Vi arbejder for at fremme politiske budskaber om ledelse og lederskab baseret på medlemmernes erfaring og saglighed.


Gennem teknologisk og politisk indflydelse bidrager IDA-medlemmerne til et bedre samfund.

Vi vil sikre at IDA arbejder for diversitet og ligestilling


IDA skal sætte fokus på forskelligheder i ledelse fordi det giver bedre resultater og arbejdsklima.


IDA skal medvirke til nye uddannelser af IDA-medlemmer, der kan sikre større diversitet i bestyrelser og udvalg.


IDA skal have fokus på støtte til unge kvinders lederrejse.

Vi vil styrke IDAs evne til at udvikle bæredygtig ledelse og ledere i fremtidens samfund


Vi vil sætte fokus på ledelsesuddannelse for grøn omstilling, hvor IDAs medlemmer har særlige kompetencer.


IDA skal sikre at der er uddannelse og forskning indenfor ledelse.


IDA skal udvikle ledelse i partnerskaber på tværs af organisationer og landegrænser.

Vi vil fastholde støtten til IDA Lederforum - ledelse i praksis


BÆREDYGTIG LEDELSE har et helt særligt fokus på, at ledelse og IDA Lederforum styrkes og udvikles i IDA. 
Vi – vores ildsjæle dengang - var initiativtagere og medstiftere af IDA Lederforum tilbage i 2004.


I IDA Lederforum landsbestyrelsen har vi Ulla Röttger og Susan Münster. De er samtidig medlemmer af IDAs repræsentantskab. Ulla Röttger er tillige med i Forskning- og Uddannelsesudvalget og Claus Torbøl samt Claus Falk er med i Erhvervs- og Vækstudvalget. To centrale udvalg som rapporterer ind til IDAs direktion og formand.