MÆRKESAGER

Igennem vores arbejde i IDA Repræsentantskabet og i IDA Hovedbestyrelsen har vi opnået gode relationer og et godt samarbejde med de øvrige IDA-politiske lister – det er et samarbejde vi vil styrke.
BÆREDYGTIG LEDELSE liste har sine mærkesager og der er naturligvis samtidig rigtig mange andre emner som vi er enige med de øvrige lister om. Som vi ser det - peger alle listers gode intentioner i samme retning, så vi glæder os til den kommende 3års periode.

Fremtiden har brug for bæredygtig ledelse


IDA skal italesætte fremtidens gode ledelse.

Bæredygtig ledelse tager udgangspunkt i FN’s verdensmål, som bliver endnu vigtigere i fremtiden.


IDA skal sætte politisk agenda

 

Samfundet er altid i bevægelse. Vi har et ansvar for, at det en bæredygtig bevægelse. Vores medlemmer er uundværlige for denne udvikling. Vi træffer alle vigtige beslutninger – hver dag. Derfor har vi pligt til at tage ledelse og tage ordet.


Det vil BÆREDYGTIG LEDELSE fremme bevidstheden om, samt vise hvor meget vores IDA-medlemmer faktisk bidrager til og leder udviklingen, og gøre det synligt i den offentlige debat.

 

Vi arbejder for at fremme politiske budskaber

om ledelse og lederskab baseret på medlemmernes erfaring og saglighed.

Gennem teknologisk og politisk indflydelse bidrager IDA-medlemmerne til et bedre samfund.

IDA er også en organisation for bæredygtig ledelse

 

Den faglighed som IDA organiserer, har altid været en væsentlig del af det, der skaber udviklingen i samfundet.

Derfor er BÆREDYGTIG LEDELSE skabt. Skabt for at sætte et særligt fokus på, at ledelse er en nødvendig disciplin. I vores uddannelse, vores arbejdsliv, vores organisation og vores samfund.


Ledelse er en naturlig del af vores rolle. At lede den teknologiske udvikling, der skaber fundamentet samfundet skal stå på nu – og fremover. At lede dem, der leder udviklingen. At lede sig selv, mod nye mål og ny innovation, og få udtrykt sine ideer skarpere og bedre.


Derfor er ledelse og lederskabet, en grundsten i vores fælles fundament.


BÆREDYGTIG LEDELSE er for alle IDA-medlemmer om man har titlen som leder eller ej.

IDA skal arbejde for diversitet og ligestilling

 

IDA skal sikre forskelligheder i ledelse fordi det giver bedre resultater og arbejdsklima.

IDA skal lave bias-træning og opkvalificere de IDA-medlemmer, der kan sikre større diversitet i bestyrelser og udvalg.

IDA skal arbejde for flere kvinder i ledelser og bestyrelser.

IDA skal have fokus på støtte til unge kvinders lederrejse.

Et bæredygtigt samfund i bevægelse


Samfundet er altid i bevægelse.

Vi har et ansvar for, at det en bæredygtig bevægelse. Vores medlemmer er uundværlige for denne udvikling.


Vi træffer alle vigtige beslutninger – hver dag. Derfor har vi pligt til at tage ledelse og tage ordet.


Det vil BÆREDYGTIG LEDELSE fremme bevidstheden om, samt vise hvor meget vores IDA-medlemmer faktisk bidrager til og leder udviklingen, og gøre det synligt i den offentlige debat.


IDA i bevægelse


IDA skal blive bedre til at udfolde medlemmernes fulde styrke indenfor ledelse.


I BÆREDYGTIG LEDELSE, udlever vi vores værdier i praksis og vores mærkesager peger også indad.
Diversitet og idéudvikling går hånd i hånd – og bliver afspejlet i vores sammensætning.


BÆREDYGTIG LEDELSE er et frirum for idéudvikling, hvor vi har fingeren på den samfundsmæssige puls, så vi bedre kan flytte IDA.


Et sted, hvor vi skaber konkrete resultater. Skaber forståelse for den indflydelse medlemmerne har på deres arbejdsplads, lokalt og i samfundet.


En stemme på BÆREDYGTIG LEDELSE, er en stemme for, at IDA bliver bedre til at udfolde medlemmernes fulde styrke indenfor ledelse.

IDA skal sikre udvikling af ledelse og ledere

IDA skal sikre at der er uddannelse og forskning indenfor ledelse.

Fokus på ledelsesuddannelse for grøn omstilling, hvor IDAs medlemmer har særlige kompetencer.

IDA skal udvikle ledelse i partnerskaber på tværs af organisationer og landegrænser.

En ny IDA-grundsten

Ledelse er en naturlig del af vores rolle.


At lede den teknologiske udvikling, der skaber fundamentet samfundet skal stå på nu – og fremover. At lede dem, der leder udviklingen.

At lede sig selv, mod nye mål og ny innovation, og få udtrykt sine ideer skarpere og bedre.


En væsentlig del af IDAs medlemmer har ledelse og lederskab som en del af deres daglige arbejde, vi taler omkring 30.000 – 40.000 IDA-medlemmer.


Derfor ønsker vi at ledelse og lederskab bliver forankret med en ny IDA-grundsten, med en udvidet politisk struktur, som en del af vores fælles fundament, sådan at IDA bliver bedre til at udfolde medlemmernes fulde styrke indenfor ledelse og at sætte denne i sammenhæng med teknologi og udvikling.