• IDA LEDERFORUM – der blev dannet i 2004.
  • IDA LKK - Ledelse, Karriere/Kompetance.
  • En ny afdeling i IDA med egen direktør og medarbejdere, der varetager medlemmernes interesser inden for ledelse, karriere og kompetence.
  • IDA Selvstændigforum, for selvstændige ingeniører.
  • IDA Mentorordning en succesfuld ordning hvor vi struktureret støtter hinanden.

 

I perioden 2010-2016, havde vi 
IDA’s næstformandspost, hvor der var fokus på samtlige ydelser i foreningen og det medførte tydelige effektiviseringspotentialer.

Vi medvirkede til genopretning af IDAs økonomi.

 

I 2017-2018 har vi skabt grundlaget for

IDAs ledelsespolitik, der skal være et pejlemærke for god ledelse til inspiration for IDAs medlemmer.

 

Og endelig er BÆREDYGTIG LEDELSEs fokus at vi i IDAs politiske system markerer, fastholder og udvikler støtten til IDA Lederforums synspunkter og placering.

Vores RESULTATER


BÆREDYGTIG LEDELSE (de mange aktive ildsjæle) har været med til at skabe

Ved valget i 2019 satte vi en række mål

og meget har vi opnået


  • Diversitet og mangfoldighed er styrket væsentligt som fokus for IDA. Det lykkedes os at få emnet opprioriteret til at være en ny politisk satsning.
  • Ressourcer til ledere & ledelse. Der er f.eks. afsat midler til at støtte unge ledere og ledere, der ønsker at tage næste skridt i karrieren.
  • Bæredygtighed har fået en mere holistisk betydning, da vi har skubbet på for indarbejdelse af FNs verdensmål.
  • Ledelse af foreningen selv - endelig er der kommet mere klarhed i roller og ansvar i Hovedbestyrelsens beslutningsprocesser. Vi har insisteret på gennemsigtighed i f.eks. indstillinger til udvalg, så disse er reelt begrundet i kompetencer og erfaring.

Og her har vi brug for din stemme:

  • Ledelse skal være lige så vigtigt i IDA som fagforeningsarbejdet, de fagtekniske grupper og regionernes arbejde - et mål vi konstant har fokus på.