Vores resultater


Bæredygtig Ledelse (de mange aktive ildsjæle) har været med til at skabe

Ved valget i 2019 satte vi en række mål

og vi har opnået meget:

 • Diversitet og mangfoldighed er styrket væsentligt som fokus for IDA. Det lykkedes os at få emnet opprioriteret til at være en ny politisk satsning.
 • Ressourcer til ledere & ledelse. Der er f.eks. afsat midler til at støtte unge ledere og ledere, der ønsker at tage næste skridt i karrieren.
 • Bæredygtighed har fået en mere holistisk betydning, da vi har skubbet på for indarbejdelse af FNs verdensmål.
 • Ledelse af foreningen selv - endelig er der kommet mere klarhed i roller og ansvar i Hovedbestyrelsens beslutningsprocesser. Vi har insisteret på gennemsigtighed i f.eks. indstillinger til udvalg, så disse er reelt begrundet i kompetencer og erfaring.

  Og det er her vi har brug for din støtte, fordi:


  Ledelse skal være lige så vigtigt i IDA som fagforeningsarbejdet, de fagtekniske grupper og regionernes arbejde - et mål vi konstant har fokus på.

  Vores arbejde i repræsentantskab og hovedbestyrelse har tidligere ført til en række resultater, der er kommet til gavn for IDA-medlemmerne

  • IDA LEDERFORUM – der blev dannet i 2004.
  • IDA LKK - Ledelse, Karriere/Kompetance.
  • En ny afdeling i IDA med egen direktør og medarbejdere, der varetager medlemmernes interesser inden for ledelse, karriere og kompetence.
  • IDA Selvstændigforum, for selvstændige ingeniører.
  • IDA Mentorordning en succesfuld ordning hvor vi struktureret støtter hinanden.

   

  I perioden 2010-2016, havde vi 
  IDA’s næstformandspost, hvor der var fokus på samtlige ydelser i foreningen og det medførte tydelige effektiviseringspotentialer.

  Vi medvirkede til genopretning af IDAs økonomi.

   

  I 2017-2018 har vi skabt grundlaget for

  IDAs ledelsespolitik, der skal være et pejlemærke for god ledelse til inspiration for IDAs medlemmer.

   

  Og endelig er Bæredygtig Ledelse's fokus at vi i IDAs politiske system markerer, fastholder og udvikler støtten til IDA Lederforums synspunkter og placering.